Grävscoopet


Så läser du på nätet
Du bläddrar i e-dokumentet med nästan samma känsla som i en vanlig tidning eller broschyr.


Gör så här:


♦ Klicka först på omslaget.
♦ Bläddra till nästa sida genom att dra i det          

   nedre hörnet av sidan
♦ Du kan även bläddra genom att klicka på 

   pilarna.
♦ För att förstora sidan klickar du på önskad 

   sida.
♦ Vid inzoomning drar du musen upp och    

   ner för att navigera på vald sida.
♦ Det finns då även möjlighet att navigera till

  föregående och nästa sida genom att

  använda pilarna.
♦ Vill du sedan zooma ut klickar du på sidan

   igen.

Äldre nummer av Grävscoopet:

Grävscoopet nr 2 2012

Grävscoopet nr 1 2012