EMS Trackunit Pro


EMS Trackunit Pro ger dig och ditt företag fördelar som:


♦ Professionell övervakning av maskinparken.
♦ Enklare daglig administration
♦ Sök och spåra maskiner för förbättrad logistik
♦ Förebyggande underhåll aviseras för bättre planering
♦ Servicebok on-line
♦ Rapporter med användarhistorik för enklare fakturering
♦ Fördelar vid upphandling med försäkringsbolag
♦ Minskad stöldrisk. Startspärr som tillval
♦ Möjlighet till fjärrstyrning av extrafunktioner. T ex värmare


Trackunit kan användas till en mängd olika ändamål och nyttjas till alla typer av maskiner. Målet med systemet är att samla och presentera viktig driftsdata från maskinflottan.


Maskinleverantörer använder systemet till att hantera serviceavtal via systemets servicemodul med automatisk e-mail avisering. Med uthyrningsmodulen säkrar maskinuthyrare att kunder avräknas korrekt av deras användning av en enhet genom automatiserad generering av bilaga till fakturering.


Logistikmodulen garanterar entreprenörer och andra användare full överblick över nuvarande placering av maskinerna samt historik av placering och förflyttningar 90 dagar tillbaka i tiden.


Kontakta mig för mer information